Contact

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil met kis-monitor.nl gemeenten en lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid. Voor inhoudelijk vragen over kis-wijkmonitor.nl kunt u contact opnemen via info@kis.nl.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.
Meer informatie over copyright vindt u op Rijksoverheid.nl.

Cookies

Kis-wijkmonitor.nl maakt gebruik van cookies die surfgedrag bijhouden. Dit zijn analytische cookies. Daarmee krijgen we inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Algemene informatie over cookies vindt u op Rijksoverheid.nl.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van deze website kis-wijkmonitor.nl is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel hiervan is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Een van de instrumenten hierbij is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.